Příbřežní zóna / Příbřežní vegetace: principy a doporučení

Czech translation of the report “Riparian zone / Riparian vegetation definition: principles and recommendations”

English version here