DEFINÍCIA PRIRIEČNEJ ZÓNY / VEGETÁCIE: PRINCÍPY A ODPORÚČANIA

Slovakian translation of the report “Riparian zone / Riparian vegetation definition: principles and recommendations”

English version here